Cargando...

Novas Mais Novas

Informe Consello Contas fiscalización gastos persoal CCAA Galicia 2014

01/05/2022

foto  Informe Consello Contas fiscalización gastos personal CCAA Galicia 2014-2019

Polo seu interese xeral para os funcionarios e polas conclusións sobre a "res publica" que se observan en relación coa política de persoal da Administración autonómica de Galicia, publicamos a Memoria do Consello de Contas de gastos de persoal relacionados co período 2014-2019.

Sen dúbida, do mesmo sácanse conclusións e recomendacións interesantes, que sería necesario aplicar a unha cuestión de relevancia e importancia como é a política de persoal da Xunta de Galicia, xa que sen dúbida a maioría das cuestións e problemas detectados polo Consello de Contas seguen plenamente vixentes.