Cargando...

Novas Mais Novas

Resolucións 24 de xaneiro DOG. Apertura do prazo para a acreditación

22/01/2024

foto  Resoluciones DOG. Apertura del plazo para acreditación de los méritos de los procesos selectivos extraordinarios de estabilización derivados de Ley 20/2021, A1 e A2.

Incluímos as Resolucions fornecidas pola D.X. de Función Pública, que se  publicarán o próximo 24 de xaneiro no DOG.

Mediante estas resolucións, ábrese o prazo para acreditar os méritos dous procesos selectivos extraordinarios de estabilización derivados dá Lei 20/2021, para o ingreso,  por acceso libre e mediante o sistema de concurso, en o corpo superior dá Administración xeral, no corpo facultativo superior de Administración especial, subgrupo A1, así como para o ingreso en o grupo I de persoal laboral dá Xunta de Galicia (categorías 19, 32, 38 e 40); igualmente inclúense os  e para ou corpo de xestión, subgrupo A2 e para ingresar en o grupo II de persoal laboral da Xunta de Galicia (categorías 3, 4, 5, 6, 9, 35 e 39), e do persoal laboral propio do CIXTEC (grupo II).